Målarna förlänger Kollektivavtalen!

Målarna tar tillsammans med övriga fackförbund inom LO ansvar för jobben och den svenska ekonomin och förlänger kollektivavtalen 6 månader. Parterna inom industrin har av OPO, opolitisk ordförande, mottagit ett förslag om att skjuta upp avtalsförhandlingarna och prolongera (förlänga) gällande avtal till hösten 2020 på grund av effekterna av coronaviruset.

Samtliga parter inom industriavtalet har idag svarat ja till OPOs förslag om att skjuta upp förhandlingarna till hösten. Övriga förbund inom LO avser att nu att göra likadant.

Publicerad:

Idag vid ca. 1300 meddelades att kollektivtalen prolongeras 6 månader. Det innebär att kollektivavtalen förlängs i 6 månader.


Corona-krisen vi nu befinner oss i är en kris som har flera olika sidor.

Dels skapar den ett samhälleligt tillstånd ingen av oss tidigare har upplevt. Att inte kunna resa, arbeta och röra sig fritt som vi är vana vid påverkar de flesta av oss. För att inte tala om de risker det innebär för riskgrupperna. Men krisen förändrar också den svenska ekonomin. Det antal varsel som nu drabbar svensk arbetsmarknad ligger på nivåer som är minst sagt oroande.

Att i ett sådant osäkert läge förhandla om nya kollektivavtal är olämpligt.

Vi på Målarna vet vad arbetslöshet gör med en människa. Den hopplöshet och oro som infinner sig jämte den minimala ekonomiska maktposition man befinner sig i. Det innebär att förutsättningarna att teckna starka kollektivavtal för våra medlemmar nu inte är de bästa. Mobiliseringsförmågan jämte opinionsläget inför eventuell konflikt menar vi på Målarna inte är till våra medlemmar favör.

Genom att förlänga kollektivavtalen tar Målarna ansvar för jobben och den svenska ekonomin.
Samtliga avtal som Målarna tecknar förlängs med 6 månader.

Detta är inte den första krisen vi går igenom och sannolikt tyvärr inte heller den sista.
Förbundet med sina medlemmar har tidigare kämpat sig igenom både världskrig, oljekriser och konjunkturkriser. Denna kris skiljer sig i den mån att den initieras genom en pandemi, men dess ekonomiska effekter liknar andra kriser. Vi på Målarna är övertygade om att regeringen nu måste fokusera på primärt två saker;

- Kortsiktiga stimulanser för företag och anställd
   o Detta har regeringen gjort genom det så kallade krispaketet.
- Långsiktigt stimulera ekonomin genom offentliga investeringar
   o Detta har regeringen inte gjort men något som är otroligt viktigt för att stimulera efterfrågan i ekonomin. Vill vi stoppa de värsta ekonomiska effekterna av den efterföljande ekonomiska krisen måste regering investera i bostäder och infrastruktur.

Målarna har stått starka genom flertalet kriser sedan förbundets start på sent 1800-tal och vi kommer göra det även denna gång. Vi kräver ett ökat ansvarstagande av staten. Ett ansvarstagande som innebär en uppväxling från staten av stimulanser och offentliga investeringar. Det är utöver att vara bra för ekonomin också bra för miljön genom en utvecklad infrastruktur och befolkningen i stort genom en minskad bostadsbrist!

Sällan har en stark stat med starka finanser jämte en vilja att stimulera ekonomin varit viktigare. Vi på målarna vet att det är så och det är mot bakgrund av våra tidigare erfarenheter vi också vet att en stat måste investera sig ur kriser. Det finns inget annat sätt.

Målarna gör sin plikt och vi förväntar oss att samtliga på svensk arbetsmarknad gör detsamma. Vi förväntar oss att samtliga företag i samtliga branscher ser över sina aktieutdelningar och VD löner. Allt annat vore ett hån mot alla arbetare som nu tillsammans tar ansvar.

Att teckna starka kollektivavtal med bra löner och villkor är förbundets viktigaste uppdrag. Ett uppdrag vi inte tar lätt på. När avtalsförhandlingarna genomförs senare kommer vi att stå samlade och starka.

Sveriges målare gör nu sin plikt och vi kommer senare att kräva våran rätt!

Uppdaterad: