Frågor & svar- Corona

Med anledning av Corona har Målarna tagit fram frågor med tillhörande svar som förhoppningsvis kan hjälpa er med frågor ni undrar över.

Publicerad:

Får chefen skicka hem mig trots att jag är frisk för att jag varit i kontakt med någon som fått Corona?
Absolut! Men du ska ha full lön!
___________________________________________________
Om jag känner mig snuvig, hostig eller har andra känningar, ska jag stanna hemma då?
Alla som har förkylningssymtom rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att sjukanmäla sig och stanna hemma.
___________________________________________________
Vad gäller om karensavdraget?
Karensavdraget är tillfälligt borttaget, för perioden 11 mars till 11 maj, så inget avdrag kommer göras
___________________________________________________
Måste jag ha sjukintyg fr.o.m. åttonde sjukdagen?
Detta krav har tillfälligt tagits bort av regeringen. Du kan nu vara sjuk och erhålla sjuklön i 14 dagar
___________________________________________________
Gäller det slopade läkarintyget alla sjukdomar?
Ja. Du behöver alltså inte ha läkarintyg under sjuklöneperioden även om du har annan sjukdom än just covid-19

Nu när staten tagit över sjuklönekostnaderna vad gäller?
I nuläget säger regeringen att Försäkringskassan ska stå för dessa. Om de betalas ut av försäkringskassan efter ansökan från den som varit sjuk eller om företaget betalar och får ersättning vet vi i dagsläget inte. Håll dig uppdaterad.
___________________________________________________
Får arbetsgivaren permittera mig för att arbetsgivaren inte har några arbetsuppgifter till mig?
Ja, men förhandling skall ske först och lön utges i form av individuell tidlön
___________________________________________________
Vad sker om arbetsgivaren vill säga upp mig?
Arbetsgivaren ska kalla till förhandling i vanlig ordning, precis som vanligt! Det finns inga särskilda corona-uppsägningar!
___________________________________________________
Kan arbetsgivaren ensidigt förkorta uppsägningstiden?
Nej!
___________________________________________________
Kan arbetsgivaren göra undantag i turordningsreglerna på grund av Corona?
Nej, men de kan göra de undantag som lagen tillåter i alla uppsägningsförhandlingar

___________________________________________________

Vilken lön skall jag ha under uppsägningstiden?
Ordinarie lön! Så länge du står till arbetsgivarens förfogande.
___________________________________________________
Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut ledighet (atf eller semester)?
Lag och avtal gäller. Vid semester finns regler om att besked om semester ska ges två månader innan. Arbetstidsförkortningens förläggning sker efter samråd och om ni inte kommer överens så har vi avtalade stupstocksdagar.
___________________________________________________
Regeringen har gått ut med något som kallas korttidspermission, vad är det?
Denna korttidspermission gäller de branscher som har ett centralt avtal om att kunna tillämpa det. För närvarande finns inget sådan överenskommelse i våra branscher.
___________________________________________________
Vilket ansvar har arbetsgivare för sina anställda som kommer i kontakt med patienter och kunder?
Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret, vilket betyder att arbetsgivaren är skyldig att förebygga smitta och vidta åtgärder, till exempel att arbetsgivaren tillhandahåller skydd och ser till att de används.
___________________________________________________

Kan en anställd stanna hemma från jobbet om hen är orolig för att smittas?Huvudregeln är att arbetsgivaren bestämmer var arbetet ska utföras, om det är hemma eller på arbetsplatsen. Det kan en anställd inte bestämma själv, utan det måste arbetsgivaren godkänna.
___________________________________________________
Vad gäller för en anställd som själv hör till riskgruppen eller har en nära anhörig som
hör till riskgruppen?
Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren får ta ställning från fall till fall beroende på vilka arbetsuppgifter den anställda har och göra en avvägning om vad som är möjligt för att vara extra försiktig. I vissa arbetsuppgifter, till exempel inom vården, är det svårare att undvika smitta.
___________________________________________________
Vad gäller om arbetsgivaren inte låter en anställd jobba/stänger av en anställd?
Så länge som arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande, så har den anställda rätt till lön.
___________________________________________________
Får arbetsgivaren ändra på scheman på grund av arbetsbrist?
Det regleras i kollektivavtalen för respektive bransch. Huvudregeln är att arbetsgivaren måste förhandla med facket om viktigare ändringar i verksamheten. Om till exempel ett arbetsskift tas bort ska arbetsgivaren förhandla med facket.
___________________________________________________

Med anledning av Corona har Målarna tagit fram frågor med tillhörande svar som
förhoppningsvis kan hjälpa er med frågor ni undrar över.
___________________________________________________
Får arbetsgivaren säga upp personal på grund av att det går dåligt för företaget på grund av viruset?
Arbetsgivaren har alltid möjlighet att säga upp personal på grund av arbetsbrist, men ska förhandla med facket om det innan. De vanliga reglerna gäller.
___________________________________________________
Vad gäller om en anställd inte kan komma till jobbet på grund av att förskolor eller
skolor håller stängt?
Då kan den anställda till exempel jobba hemifrån, ta tjänstledigt eller semester. Om en
anställd inte kan komma till jobbet av det här skälet kan det inte ses som olovlig frånvaro, men den anställda har inte rätt till lön om hen inte kan arbeta
___________________________________________________

Uppdaterad: