Målarna varslar

Under förmiddagen idag klockan 10:00 fattade förbundsstyrelsen beslut om att vidta stridsåtgärder för att teckna kollektivavtal för måleriyrket. Om överenskommelse om nytt kollektivavtal inte nås innan 1 december kl. 14:00 bryter strejken ut. Varslet omfattar ca. 300 målare.

 

Publicerad:

Läs varslet i sin helhet här!

Bakgrund

Svenska Målareförbundet begärde förhandling med Måleriföretagen i Sverige i syfte om att teckna ett nytt kollektivavtal för landets målare. Avtalet löpte ut den 30 april 2020. Som vi alla vet slog covid-19 till med full kraft i samhället vilket i sin förlängning innebar att avtalsförhandlingarna pausades, avtalet prolongerades med en ny utlöpningstid den 15 november 2020. Utifrån dessa förutsättningar inledde förbundet nya förhandlingar med Måleriföretagen.

Vi kan nu konstarea att sistadatum för avtalet har passerat sitt ”bäst före datum”, d.v.s. att avtalet löpt ut, utan att någon ny överenskommelse tecknats.

Den 14 november konstaterade förbundet att det var läge att knyta ihop säcken, dels utifrån att avtalet var på väg att löpa ut men också utifrån att förbundet ansåg att det fanns förutsättningar att träffa ett avtal med ett väl avvägt innehåll som bägge parter skulle kunna se som möjliga. Förbundet sammanställde ett dokument kallat, sammanställning av yrkanden.

Måleriföretagen svarade senare på denna sammanställning genom att vissa av förbundets yrkanden vilka var en del i dokumentet inte kunde tillmötesgås. Med hänsyn till detta sammanställde förbundet ytterligare ett dokument den 18 november nämnt, sammanställning av yrkanden vilket även det innehöll förbundets uppfattning om vad som bör finnas med för att träffa ett avtal. Dokumentet innehöll i likhet med det första både yrkanden från förbundet och Måleriföretagen. På detta meddelade Måleriföretagen att de inte kunde anta detsamma utan valde att säga nej, på direkt fråga från förbundet om de hade för avsikt att själva överlämna någon handling eller bud från deras sida var svaret nej.

Förbundet anser detta vara anmärkningsvärt, då det är brukligt att arbetsgivarparten brukar lämna åtminstone ett så kallat slutbud att ta ställning till. I brist på detta kan vi bara konstatera att de handlingar som finns att ta ställning till är de som förbundet presenterat.

Med hänsyn till ovan ser förbundet ingen annan utväg för att få ett nytt avtal på plats än att säga upp avtalet med Måleriföretagen vilket gjordes den 18 november och varsla om stridsåtgärder. 

Värt att notera är att förbundet och Måleriföretagen endast diskuterat villkorsförändringar i avtalet och inte fördelning av löneutrymme. Förbundets uppfattning är, vilket även framförts till Måleriföretagen,  att det så kallade märket med normerande löneutrymme som finns också gäller för vår del.

Målarna har lagt fram yrkanden för att komma åt de riktiga problemen i branschen. Måleriföretagen är fast positionerade och har än så länge inte närmat sig oss för att komma till skott.. Det är allvarsamt och en provokation mot alla målarna som förtjänar ett bättre avtal än vad de har idag.

Trots olika påtryckningsmedel vägrar måleriföretag förhandla, förbundet måste därför varsla om konflikt!

Måleriföretagen bör göra rätt i att minnas vilket ansvar både våra medlemmar och vi som organisation har tagit såhär långt. Inledningsvis så har medlemmarna inte kunnat arbeta hemifrån utan har under hela perioden fått utsätta sig för alla de risker som det innebär arbeta i en pandemi. Målarna har även gjort det utan en lönehöjning, vilket rent tekniskt innebär en lönesänkning mot bakgrund av att vi haft inflation under hela perioden. Vi ska också komma ihåg att vi, tillsammans med den samlade fackföreningsrörelsen i våras tog ansvar genom att förlänga avtalen. Vi gjorde detta för att vi dels tyckte att svensk ekonomi behöver stå stabil under dessa oroande tider, dels för att spelplanen mot arbetsgivarna var ojämn. Vi hade en klar fördel. Trots detta förlängde vi avtalen, vi tog ansvar. Jämte detta står vi bakom det av industrin framförhandlade ”märket”

Att företagen utnyttjar pandemin som ett slagträ mitt i brinnande avtalsrörelse är oansvarigt. Sverige, branschen och målarna behöver stabilitet och långsiktighet. Att då, mitt i en pandemi, inte förhandla på ett seriöst sätt är en oerhörd provokation. Det är en provokation mot landets alla målare som varenda dag sedan pandemins inträde plikttroget varje dag, timma och minut skapat vinster åt företagen. Nu är det dags att betala notan! Målarna har både ekonomisk och moralisk rätt till det!

Vad händer nu?

Om måleriföretagen inte återinträder i förhandling eller medlingsinstitutet lämnar ett bud som är godtagbar bryter strejken ut den 1 december kl. 14:00. De arbetsplatser och medlemmar som är uttagna i konflikt håller kontakt med sin avdelning löpande. Övriga målare arbetar på som vanligt. Övriga målare ska fortsätta gå till jobbet under alla de villkor som kollektivavtalet stipulerar. Däremot är det bra om alla målare håller lite extra koll på Målarnas Facebook, hemsida och loggar in på mina sidor på malarna.nu för att uppdatera sina uppgifter.

Alla företag tjänar sina pengar genom en mycket enkel formel. Att du som arbetar skapar mer värde än vad du får betalt för. Förbundets grundläggande syfte är att medlemmarna ska sälja sitt arbete så dyrt som möjligt. Det är det en avtalsförhandling egentligen är. En match, fight eller strid om det värde som målarna skapar varje vecka, timme, minut och sekund de är på arbetet.

Arbetsgivarna har sin makt genom att de besitter medel vi behöver. De betalar målarens lön som hon behöver för att betala hyra, elräkningen, blöjor och mat.

Vi har våran makt genom två saker. En stark konfliktkassa som gör att vi har råd att gå ut i konflikt och att vi är många. Desto fler vi är, desto starkare blir vi och desto bättre avtal kan vi teckna.

Inte medlem? Bli det!

Har du någon kollega som inte är medlem? Se till att han eller hon blir det!

Raka rör, Inget tjafs!

Uppdaterad: