Kommentar med anledning av LAS

Målarnas kommentar till att Kommunal och IF Metall anslutit sig till Svenskt Näringsliv (SNL) och PTK uppgörelse om nytt huvudavtal

Den 16 oktober beslutade en enig LO styrelse att säga Nej till SNL slutbud i fråga om den förhandling om trygghet och omställning som pågått sedan LO och förbunden begärde förhandlingar 2017. Beslutet bekräftades av ett lika enigt representantskap den 20 oktober. Tjänstemännens förhandlingsorganisation för den privata sektorn (PTK) tackade för sin del Ja till budet. Såväl politiker som SNL och PTK har kritiserat LO för detta ställningstagande, och gjort klart att någon möjlighet att på verka det kommande lagförslag som en del av uppgörelsen skall förvägras LO. Ett i sammanhanget häpnadsväckande påstående, i synnerhet när det gäller en så central fråga som anställningsskyddet för alla anställda i Sverige

Publicerad:

Nu har de två LO förbunden Kommunal och IF Metall på egen hand inlett förhandlingar med PTK och SNL och enligt egen uppgift förändrat SNL slutbud till det bättre, och därför för sin del beslutat ingå överenskommelsen. Målarna och övriga LO förbund och LO styrelse har inte haft vare sig insyn eller påverkan på det som Kommunal och IF Metall gjort, och har än mindre fått ta del av någon överenskommelse. Förbunden har varit tydliga på att de gör detta i de egna medlemmarnas intressen.

Jag ser allvarligt på att vi i LO familjen inte förmår att var bättre samordnade än så här. Det finns en uppenbar risk att när enskilda förbund väljer att agera helt efter sitt egenintresse, i frågor som berör oss alla, så blir vi alla svagare och LO förlorar legitimitet, vilket i längden kan bli förödande,  säger Mikael Johansson förbundsordförande för Målarna.

Förbundens överenskommelse och den fortsatta hanteringen måste bli föremål för fortsatt diskussion LO styrelsen redan på måndag när vi träffas, fortsätter Mikael Johansson

Uppdaterad: