Information om förhandlingarna

Sedan förbundet har sagt upp och vidare varslat om konflikt om kollektiv avtal för måleriyrket har medlingsinstitutet utsett två medlarna som efter att ha hört båda parter ska lägga ett bud innan den 1 december. Detta bud skall antingen antas eller förkastas i sin helhet av parterna. I det fall vi innan den 1 december inte har ett nytt avtal för Sveriges målare bryter strejken ut.

Vi kan bara hoppas att medlarna lägger ett balanserat bud som kan antas av parterna även om vi är fortsatt kritiska till skälen varför vi har hamnat i medling överhuvudtaget.

Publicerad:

Det är minst sagt anmärkningsvärt att vi under hela tiden förhandlat mot en motpart som avfärdar majoriteten av våra krav men ligger kvar i sina egna blytunga yrkanden. Efter alla dessa nej från måleriföretagen förmår de inte ens att lägga ett bud. Ett mycket ovanligt och respektlöst förfarande.

Höjd reseersättning med minst 2:- mil

Till detta säger Måleriföretagen NEJ!

Införa en möjlighet för medlemmarna att kunna nyttja verktygsersättningen för att köpa de glasögon som arbetet kräver

Till detta säger Måleriföretagen NEJ! 

Riktade höjningar på ackordsprislistan gällande färdigstrykningspriser, spacklingspriser och tapetpriser.

Till detta säger Måleriföretagen NEJ!

Utmönstring av det lönedumpande servicearbetaravtalet där servicearbetare konverteras till målare

Till detta säger Måleriföretagen NEJ!

Införa en ny och modern utbildningsgaranti för lärlingar. Målarna står upp för ungdomarna och deras rätt att slutföra sin utbildning innan uppsägning.

Till detta säger Måleriföretagen NEJ!

Förbättra utbildningen för skyddsombud. I dag är grundutbildningen 24-32 timmar. Målareförbundet vill att utbildningen skall vara 32 timmar och innefatta ett särskilt  arbete mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

Till detta säger Måleriföretagen NEJ!

Ökad jämställdhet genom att införa en bestämmelse som ger de kvinnor som är gravida skyddas av LAS på samma sätt som föräldralediga män och kvinnor.

Till detta säger Måleriföretagen NEJ!

Införa tydliga regler om vad som gäller vid uppstart av nya måleriarbeten

Till detta säger Måleriföretagen NEJ!

 

Att måleriföretagen är respektlösa mot oss som organisation kan vi såklart inte acceptera, möjligen tolerera. Deras brist på respekt mot landets alla målare som förtjänar ett nytt avtal däremot kan vi aldrig tolerera!

Alla företag tjänar sina pengar genom en mycket enkel formel. Att du som arbetar skapar mer värde än vad du får betalt för. Förbundets grundläggande syfte är att medlemmarna ska sälja sitt arbete så dyrt som möjligt. Det är det en avtalsförhandling egentligen är. En match, fight eller strid om det värde som målarna skapar varje vecka, timme, minut och sekund de är på arbetet. Vi rör oss nu allt närmare och närmare att använda det vapen vi har för att lyckas med vårat syfte som organisation, nämligen strejk. Det är ett vapen som ska hanteras med försiktighet men vi har inget annat val för att få till ett nytt avtal för Sveriges alla målare!

Uppdaterad: