Fotograf: Dan Coleman

Ansök till Målareförbundets Jämställdhetspris 2019

Känner du till någon person inom förbundet, någon annan organisation eller övrig aktör inom arbetarrörelsen vars jämställdhetsarbete förtjänar att uppmärksammas?

Publicerad:

Vad är Svenska Målareförbundets Jämställdhetspris?

I Svenska Målareförbundet stadgar sägs att Målareförbundet vill medverka till en socialistisk samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati, präglad av jämlikhet och jämställdhet. Jämställdhet är alltså en hjärtefråga för förbundet. I den andan har förbundets jämställdhetspris inrättats. Priset ska nu för första gången delas ut vid Svenska Målareförbundets kongress i augusti 2019. Fortsättningsvis kommer priset att delas ut vart fjärde år i samband med förbundets ordinarie kongress.

Den person, organisation eller aktör som får priset ska uppfylla följande kriterier:

  • Bidra till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män.
  • Visa på nytänkande och långsiktighet.
  • Inspirera andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete.
  • Ha engagemang och intresse för frågan.

Priset 2019 blir 25 000 kronor.

Hur bedöms nomineringarna?

Nomineringarna bedöms utifrån fyra huvudkriterier:

  • Omfattning. Hur stor påverkan personens/organisationens/aktörens insats har haft för jämställdheten i samhället och/eller för organisationens målgrupp?
  • Synergi. Hjälper insatsen för jämställdhet till att skapa ökad jämlikhet mellan människor, befrämja en socialistisk samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati och jämlikhet? Gynnar den en hållbar utveckling?
  • Tid. Hur lång tid har arbetet för jämställdhet pågått, hur kommer insatsen att påverka på lång sikt?
  • Originalitet. Ny nytänkande är insatsen?


Det är möjligt att nominera sin själv eller sin egen organisation eller någon annan organisation vars arbete du känner till. Priset kan ej tilldelas tidsbegränsade projekt eller kampanjer.


SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 30 MAJ 2019.

Nominering till Jämställdhetspriset 2019

Nominera dig själv eller någon annan till Målareförbundets Jämställdhetspris!


Uppdaterad: