Daniel Suhonen, Katalys. Anne-Marie Lindgren, utredare och rapportförfattare. Karin Svanborg-Sjövall, chef Timbro. Ardalan Shekarabi, civilminister (S) och Valle Karlsson, förbundsordförande Seko.

Medverkande på seminariet: Daniel Suhonen, Katalys. Anne-Marie Lindgren, utredare och rapportförfattare. Karin Svanborg-Sjövall, chef Timbro. Ardalan Shekarabi, civilminister (S) och Valle Karlsson, förbundsordförande Seko.

Fotograf: Diana Oldenburg

Ny 6F-rapport: Låga löner funkar inte

Under förmiddagen släpptes 6F:s nya rapport "Låga löner funkar inte" som är del av projektet "Lönebildning för jämlikhet". Nedan kan du läsa rapporten i sin helhet.

Publicerad:

Rapporten är framtagen i ett samarbete mellan 6F-förbunden (Elektrikerna, Målarna, Byggnads, Seko och Fastighets) och Katalys, som är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Författaren till rapporten är den fristående socialdemokratiska utredaren och redaktören Anne-Marie Lindgren. Hon har tittat på olika varianter av lönesänkningar och de utvärdering som gjorts samt tittat på alternativ till enkla jobb med sänkta löner.

Så vad är alternativen till enkla jobb? Anne-Marie Lindgren skriver i "Låga löner funkar inte" följande 5 punkter:


Punkt 1: Nya utbildningsmöjligheter

Det är nödvändigt att utveckla nya och flexibla utbildningsprogram särskilt för nyanlända.

Punkt 2: Öka antalet kvalificerade jobb

Högskoleutbildade konkurrerar ut gymnasieutbildade, och gymnasieutbildade
dem som enbart har grundskola, även när kortare utbildning är fullt adekvat i förhållande till vad jobbet kräver. Problemet förstärks av den pågående utvecklingen där jobb på mellankvalificerad nivå ersätts med tekniska lösningar.


Punkt 3: Nya skyddade anställningar

Erfarenheter visar tydligt att subventionerade anställningar, det vill säga riktat stöd för anställning av bestämd person, är bättre än åtgärder av typen lönesänkningar eller särskilda "enkla jobb". Samtidigt visar erfarenheter att denna typ av lösningar främst är till hjälp för personer som står relativt nära arbetsmarknaden.
Subventionerade anställningar bör användas till personer som behöver komplettering. För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och där
utbildning inte är ett alternativ är den rimliga lösningen särskilda, skyddade anställningar i samhällsregi.


Punkt 4: Skärp reglerna för arbetskraftsinvandring

Arbetstillstånd kan i dag medges även för yrken med inhemskt överskott. Det
är inte logiskt. Här finns några av de jobb som lågutbildade flyktinginvandrare kan få.


Punkt 5: För en ekonomisk politik syftande till hög sysselsättning

När arbetslösheten går ner ökar chanserna för alla de som tidigare valdes bort.


Läs hela rapporten

 

Uppdaterad: