Mikael Johansson, ordförande

Mikael Johansson, ordförande

Målareförbundet positiva till (S) pensionsutspel

Statsminister, Stefan Löfvén, presenterade igår Socialdemokraternas förslag till kraftiga höjningar av pensionerna. Målareförbundet välkomnar förslaget. Förbundet har under lång tid ställt krav på höjning av pensionen.

Publicerad:

– Pensionerna måste höjas ordentligt. Våra medlemmar får i nuvarande system knappt 60 procent av sin lön i pension. Vårt krav är att den ska vara minst 70 procent så att våra medlemmar inte blir fattigpensionärer. Det förslag som statsministern presenterade igår är ett stort steg i rätt riktning, säger Målareförbundets ordförande Mikael Johansson.

– Det är ingen hemlighet att det finns stora brister i det nuvarande pensionssystemet. Nivåerna, vilka nu föreslås höjas kraftigt, är en grundläggande del. En annan stor utmaning är att våra medlemmar måste kunna jobba och vara friska under ett helt arbetsliv. Höjda nivåer måste därför kombineras med stora satsningar på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö om pensionssystemet ska vara hållbart, fortsätter Mikael Johansson.

Uppdaterad: