Hemmamarknaderna måste få större inflytande över lönemärkets nivå

I dag presenterar fackförbunden inom 6f – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – en ny underlagsrapport i sin lönepolitiska utredning.

Publicerad:

Vi har uppdragit åt professor Lars Calmfors, tidigare bland annat ordförande i Finanspolitiska rådet och Arbetsmarknadsekonomiska rådet, se på möjligheterna att reformera den svenska lönebildningsmodellen. I rapporten "Industrins lönenormering kan och bör reformeras" drar Calmfors slutsatsen att hemmamarknaderna måste få ett större inflytande över lönemärkets nivå.

Calmfors menar i rapporten att arbetskraftsbristen inom hemmamarknadssektorn och offentliga sektorn motiverar en reformering av dagens lönebildningsmodell där industrin ensamt sätter lönemärket för hela arbetsmarknaden. Detta i kombination med en allt större andel äldre i befolkningen talar för att hemmamarknadssektorerna bör ha inflytande över lönemärkets nivå. Det kan innebära att lönemärket sätts högre än vad industrin tål, vilket kommer leda till att sysselsättningen inom industrin minskar samtidigt som den ökar inom hemmamarknad samt offentlig sektor.

Rapporten kommer även att presenteras på ett seminarium måndag 15 oktober i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm klockan 13.30-16.00.

 

Läs rapporten:

Industrins lönenormering kan och bör reformeas_Calmfors.pdf

Uppdaterad: