Nya klubbstyrelsen på YTAB. Från vänster: Mikael Ljungkvist Ordförande, Linda Svensson Vice ordförande, Martin Scherbel Sekreterare

Nya klubbstyrelsen på YTAB. Från vänster: Mikael Ljungkvist Ordförande, Linda Svensson Vice ordförande, Martin Scherbel Sekreterare

Fotograf: Robin Johansson

Facklig framgångssaga på lackföretag i Blekinge

Sedan i maj har fackligt förtroendevalda Robin Johansson arbetat intensivt med att öka organisationsgraden på lackeringsföretaget YTAB i Näsum, Blekinge. Efter ett antal månader med hårt fackligt arbete går det verkligen att se en skillnad!

Publicerad:

YTAB, som jobbar med industrilackering och är specialiserade på lackering av alla typer av plast- och kompositmaterial, hade i våras endast 11 medlemmar i Svenska Målareförbundet på sina cirka 100 anställda lackerare. De hade inte heller någon fackklubb, noll förtroendevalda och förtroendet för förbundet var väldigt lågt. Detta var något förbundet ville göra något åt och därför engagerades Robin.

Robin Johansson, fackligt förtroendevald

Robin Johansson, fackligt förtroendevald

Fotograf: Diana Oldenburg

Robin inledde med att kalla alla lackerare till ett stormöte med facklig info på 5 timmar, vilket man har rätt till på betald arbetstid enligt avtal. Robin berättade där om hur han framöver skulle vara närvarande på YTAB, med ambition att starta en självgående fackklubb. En klubb tar till vara på medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren och ansvarar för allt fackligt arbete på arbetsplatsen. Klubben är även den naturliga kontaktvägen mellan medlemmarna på företaget och Målareförbundet, när förbundet exempelvis vill ha ut information som berör medlemmarna om vad som händer i branschen eller i förbundet.

Det som är speciellt på lackföretaget YTAB är att arbetet sker i 4 skift: dag-, två-, natt- och helgskift. Detta medförde att Robin inledelsevis var tvungen att i stort sett bo på företaget för att kunna träffa lackerare från alla skift.

– Jag hade som plan att alltid vara närvarande vid fikapauser, lunch och skiftbyte. Jag skulle finnas på plats och lyssna av läget, inte aktivt försöka rekrytera medlemmar utan finnas tillhands och prata utanför arbetstid om saker som är bra att veta och hjälpa till i vardagen. Som exempel så var det en lackerare som skulle bli pappa, då berättade jag om att han kunde tjäna extra pengar genom Föräldrapenningtillägget. Det var en väldigt intensiv vecka till att börja med, jag jobbade i stort sett 07:00 till 00:00 varje dag, berättar Robin.

Men efter bara första veckan så hade ytterligare 8 lackerare skickat in sin medlemsansökan. Robin fortsatte vecka in och vecka ut att vara på plats och ödmjukt bygga förtroende och förklara hur de kan göra skillnad med hjälp av att engagera sig fackligt. Efter ett antal månader med hårt fackligt arbete går det verkligen att se en skillnad! Idag är det över 40 lackerare på YTAB som har gått med i Målareförbundet, det har bildats en klubb som har en egen fackexpedition på plats i lokalerna och flera medlemmar har tagit på sig förtroendeuppdrag såsom MB- och skyddsombud och försäkringsinformatör. Även företaget ser positivt på det fackliga engagemanget och tillsammans med HR-chefen har klubben kommit överens om att varje måndag ha ett gemensamt informationsmöte där styrelsen blir informerad om vad som händer i företaget. Då de i styrelsen sedan jobbar i olika skift så kan de sedan sprida informationen vidare till alla anställda.

Nya klubbordförande, Mikael Ljungqvist, berättar bland annat att när företaget tog beslutet att ta bort alla kaffekoppar med mera från lunchrummet, då det diskades dåligt, tog han initiativet till att kontakta Målareförbundet och ge alla nya medlemmar en Målareförbundet kaffekopp istället. På så vis är facket fortsatt ett samtalsämne på fikaraster framöver. Idag är medlemmarna självrekryterande på YTAB och nya medlemsansökningar kommer in allteftersom.

– Medlemmarna har fattat grejen med facket, säger Robin. Alla är engagerade och förstår att de kan påverka. Om de sitter och är förbannade över något i kollektivavtalet kan de nu vara med och förändra innehållet. Målareförbundet är en demokratisk organisation och alla medlemmar kan påverka förbundet, det gäller bara att aktivt delta i våra val och skicka in motioner.

– Det har varit superkul att ha haft detta uppdrag! Jag känner verkligen att det har skett en förändring på företaget sedan jag började jobba för att öka den fackliga organisationsgraden. Framöver ska jag fortsätta jobba tillsammans med klubben för att få in fler personer i styrelsen och få fler medlemmar valda till förtroendeuppdrag, avslutar Robin Johansson.

Vill du också ha hjälp att få igång det fackliga arbetet på din arbetsplats?

Hör av dig till din avdelning i Målareförbundet om du vill att vi hjälper dig att komma igång med det fackliga arbetet på din arbetsplats. Kanske behöver ni hjälp att starta en klubb, info om hur ni kan påverka på arbetsplatsen eller hur du och dina arbetskamrater kan utbilda er till MB- och skyddsombud, försäkringsinformatör eller andra förtroendeuppdrag.

Ditt fackligt engagemang är viktigt!

Uppdaterad: