Fotograf: Katalys

Katalys har släppt ny rapport: Med låg kvalitet som affärsidé

Katalys, ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning, släppte i dagarna en ny rapport/granskning där utredaren Sten Svensson granskat de två största privata aktörerna inom praktiska gymnasieprogram.

Publicerad:

Rapporten visar att det finns stora brister i kvaliteten i våra yrkesskolor. Detta kan pågå för att där dessa företag agerar finns det ingen konkurrens. Det är inga andra skolföretag som är intresserade.

Företagen klarar sig också tack vare att samhället har abdikerat från sin uppgift att erbjuda alla en likvärdig skola av hög kvalitet. I valfrihetens namn erbjuder vi dessa elever en undermålig utbildning trots att vi till samma kostnad skulle kunna erbjuda en utbildning av god kvalitet i kommunal regi. Aktiebolagens rätt att göra vinster sätts före elevernas rätt till en bra utbildning.

 

Läs rapporten i sin helhet

Uppdaterad: