Ditt avtal, Din lön!

Lär dig mer om avtalet!

Ditt avtal, din lön är utbildningen för dig som vill ha grundläggande förståelse i hur avtalet fungerar och vilka förutsättningar som måste råda för att vi ska kunna teckna och upprätthålla starka, tydliga och bra kollektivavtal!

Innehåll:

- Förståelse för varför avtalet ser ut som det gör!

- Svenska modellens historia

- De 5 fackliga värnen

- Lönebildning och makt

- Organisering

Målgrupp:

Medlemmar

Förkunskaper:

Inga- kursen är på grundläggande nivå för alla!

Vill du veta mer? Kontakta din lokal studieorganisatör!

Kunskap är makt!

Uppdaterad: