Fotograf: Stefan Johansson

Kongress 2019

21-23 augusti kommer Målarnas kongress äga rum på Quality Hotel Globe i södra Stockholm. Ett historiskt ögonblick när Målarna återigen inför kongress i organisationen.

Kongressen är Målarnas högst beslutande organ. Det är kongressen som fattar beslut som vem som ska vara ordförande, vice ordförande tillika avtalssekreterare, vice ordförande tillika kassör, ledamöter i styrelsen, förtroendevalda revisorer, vilka som ska representera förbundet under LOs kongress, m.fl. uppdrag inom förbundet. Kongressens har även att ta beslut om handlingsprogram för den kommande kongressperioden, samt besluta om föreningens stadgar.

Varje medlem har haft möjlighet genom sin avdelning skicka in motioner där förslag om ställningstagande, ändringar av stadgar, förhållningssätt, mm. Om avdelningsstyrelsen i respektive avdelning inte velat stå bakom den inkomna motionen, har medlemmen kunnat skicka den vidare som enskild motion. Motionsstoppet sattes 21 februari 2019, och det går inte längre att skriva motioner till denna kongress.

Handlingarna finns upplagda på hemsidan.

För att lära dig mer om hur en kongress går till så kan du gå vår kongresskola.

Uppdaterad: