Studiestegen

Kurser för deltagare som antingen sitter i en styrelse eller kommer göra det inom en någorlunda nära framtid.

Förberedande styrelsekurs
Förberedande styrelsekurs vänder sig till avdelningarnas fackligt aktiva medlemmar på klubb-, sektions- och avdelningsnivå. Som namnet säger så är det styrelsearbete som är i fokus varför det bör vara deltagare som antingen sitter i en styrelse eller kommer göra det inom en någorlunda nära framtid.

I utbildningen kommer deltagarna att förbereda ett sektionsmöte vid namn "Sektion 33". Förberedelserna består i att producera fram verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, skrivningar, debattinlägg, kallelse, budget mm. Detta ska göras efter vad stadgarna säger. I utbildningen kommer vi arbeta i team så som det bör göras i det vardagliga sektionsarbetet. Här kommer vi också sikta på hur deltagarna vill att det ska fungera i sektionerna i framtiden, och vi kommer även arbeta med förändringsprocessen i den demokratiska organisationen, genom argumentationsteknik och skrivteknik.

Riksdagen kommer att besökas då vi även där kommer diskutera vilka möjligheter vi har som förbund att kunna förändra politiken. Utbildningen kommer också ta upp socialförsäkringarnas betydelse och funktion i samhället. Medlemsförsäkringarna kopplas självklart till detta. Ordning och rättvisa är en genomgående del där vi diskuterar den Svenska modellen i jämförelse med övrig arbetsmarknad globalt.

- Grundläggande organisationsstruktur
- Kollektivavtalets värde
- Stadgarnas betydelse och innehåll
- Målarnas kollektivavtal
- Värderingar
- Retorik

Lämpliga förkunskaper är att ha deltagit i en medlemsutbildning och eller vald på jobbet 1 & 2.

Datum: Brukar genomföras under november månad
Plats: Rönneberga kursgård
Anmälan: Kontakta din studieorganisatör eller avdelning

Styrelsekurs
Detta är en tvåveckors utbildning som siktar in sig på att deltagarna ska förbereda och genomföra ett representantskapsmöte. Repskap 23 som arbetet heter är ett fiktivt representantskap som ger deltagarna de grundläggande riktlinjerna till det som ska framarbetas och sedan presenteras. Utbildningen är uppdelad på så sätt att deltagarna förbereder repskap 23 under den första veckan. Under den mellanliggande perioden för steg två ska deltagarna besöka ett möte på antingen sektion eller avdelningsnivå. Under vecka två ska deltagarna som blivit uppdelade i grupper just agera som en styrelse.

Som på förberedande styrelsekursen kommer det behandlas mötesteknik, argumentations- och presentationsteknik samt förbundets stadgar. Värderingsfrågor lyfts upp på en mer argumentationsteknisk nivå. Ekonomi som område kommer vi arbeta med och det utifrån det ansvar som följer på detta område när någon sitter i en styrelse. Grupperna kommer arbeta med olika men aktuella teman för att ge kunskap till den övriga deltagare. Att prata inför grupp är något som arbetas med under hela utbildningen.

Deltagare som gått den förberedande styrelsekursen. Men även de deltagare som avdelningen haft i det "förra" studiesystemet men som inte haft möjlighet att slutföra dem. Andra personer kan vara de som redan har facklig grundutbildning med sig i bagaget. Till exempel de som deltagit på utbildningar arrangerade av LO, framför allt i Insikter men även andra utbildningar.

Styrelsekurs steg 1

Datum: Brukar genomföras under januari månad
Plats: Rönneberga kursgård
Anmälan: Kontakta din studieorganisatör eller avdelning

Styrelsekurs steg 2

Datum: brukar genomföras i februari månad
Plats: Rönneberga kursgård
Anmälan: Kontakta din studieorganisatör eller avdelning

Uppdaterad: