Fotograf: Dan Coleman

Avtalsrörelse 2023

Senaste om förhandlingarna.

2023-05-16

Strejken har rullat på över helgen utan någon kontakt mellan parterna. Först i går eftermiddags togs en första kontakt och parterna är överens om att sitta ner för att försöka mejsla fram ett nytt avtal, strejken förtlöper dock tillsvidare.

2023-05-11

Svenska Målareförbundet säger nej till medlarnas hemställan!

Det här är inget som vi tar lätt på, vi har vänt och vridit på budet och försökt hitta anledningar att säga ja men det faller på att vår viktigaste fråga: Vad är en målare? Inte fått en lösning.

Frågan vi alla i förhandlingsdelegationen ställt oss är, Kan vi gå ut till våra medlemmar och känna att vi fullgjort det uppdrag dem gett oss, svaret blev Nej från en enig förhandlingsdelegation.

Vi känner både ett enormt stöd men även tryck från våra medlemmar som kräver att vi får ordning och reda i branschen, det får vara nog med att yrkeskunniga målare får åka ut och göra om efter glada amatörer som kallar sig målare.

För att vi ska skriva under ett avtal krävs inget mindre än att yrkeskompetensen i branschen på ett eller annat sätt är säkrad.

Därför säger vi NEJ!

Tiden för en förhandlingslösning innan konflikt rinner ut, imorgon kl.12.00 går Målarna ut i Strejk.

 

 

2023-05-03

Medlare är utsedda och arbetar för fullt med att ta fram en hemställan som båda parter kan acceptera. Förhandlingsdelegationen är från i dag kl.10.00 inkallad för att under dagen, kvällen, natten ta ställning till en hemställan från medlarna. Om allt går som det ska har vi ett avtal innan fredag kl.12.00, om inte, går vi ut i strejk vid samma tid. 

 

 

Målarna har idag sagt upp Måleriavtalet och varslat om konflikt.

Läs varsel 1 här.

Läs varsel 2 här

Granskad:
Kategorier: