Fotograf: Dan Coleman

Motpartens krav 2017

Läs vår motparters krav i Avtalsrörelsen 2017 i sin helhet på våra olika avtal nedan.

Svenska Målareförbundet har flera olika motparter vi förhandlar våra kollektivavtal med. Det största avtal vi har är målarnas kollektivavtal och de vi förhandlar med om detta är arbetsgivareorganisationen Måleriföretagen i Sverige. Vårt näst största avtal, Lackavtalet, förhandlar vi med Motorbranschens Arbetsgivareförbund.

Uppdaterad: