Fotograf: Kim Ingesson

Målareförbundets krav 2017

Läs Målareförbundets krav i Avtalsrörelsen 2017 i sin helhet på våra olika avtal nedan. Målareförbundet har flera olika motparter vi förhandlar våra kollektivavtal med. Vårt största avtal, Måleriavtalet, förhandlar vi med Måleriföretagen i Sverige.

I Målareförbundets yrkanden på vårt största avtal, Måleriavtalet, återfinns bland annat krav om fortsatta reallöneökningar. Vi kräver en väl fungerande ackordsprislista. Vi kräver inbetalning av premier för avtalspension även vid graviditetspenning. Vi sätter också fokus på restid som en del av vår arbetstid. Vi kräver separata omklädningsrum för kvinnor och män och att det är en självklarhet att arbetsgivaren ska tillhandahålla de arbetskläder som krävs för jobbet.

Svenska Målareförbundet har ställt sig bakom LO:s samordnade förhandlingar. De innebär bland annat krav på löneökningar med 2,8 procent. En låglönesatsning som innebär en lägsta höjning på 672 kronor per heltidsanställd samt bättre pensionsvillkor.

 • Våra viktigaste krav (1,42 MB)

  Sammanfattning av våra viktigaste krav till Avtalsrörelsen 2017 på Måleriavtalet och Månadslöneavtalet.

 • Huvudyrkande - Månadslöneavtalet (49 kB)

  Svenska Målareförbundets krav till motparten Fastigo.

 • Huvudyrkande - Måleriavtalet (709 kB)

  Svenska Målareförbundets krav till motparten Måleriföretagen i Sverige.

 • Huvudyrkande - Lackavtalet (197 kB)

  Svenska Målareförbundets krav till motparten Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Uppdaterad: