Regionala skyddsombud i avdelningen

När ni har arbetsmiljöproblem på er arbetsplats prata med
arbetsgivaren först. Om inte detta hjälper kontakta skyddsombudet
på arbetsplatsen. Finns inget skyddsombud på arbetsplatsen kontaktar ni de regionala skyddsombuden.

Regionala skyddsombud i avdelningen är:

Västmanland
Markku Rantamäki 070-295 63 70
Jani Lokka 072-243 42 78

Örebro
Martin Sedström 070-352 25 16
David Persson 070-766 21 82

Värmland
Lars-Åke Nilsson 070-627 31 96
Håkan Sjödin 070-315 48 73

 

Arbetsmiljöansvarig ombudsman:
Håkan Sjödin
070-315 48 73
hakan.sjodin@malarna.nu

 

Uppdaterad: