Ställningar

Nya bestämmelser från 1 juli 2006.

Vid frågor ring RSO eller arbetsmiljöansvarig.

För att få bygga eller förändra en ställning över 2 meter krävs det utbildning.
Detta gäller samtliga ställningar.

Uppdaterad: