Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är en sak som angår oss alla. Att bli skadad eller sjuk av arbete drabbar både den enskilde och hans familj samt samhället. Det är ett personligt lidande med ekonomiska följder för samtliga inblandade.

Det är viktigt att eliminera riskerna som finns på våra arbetsplatser så att så få som möjligt drabbas av olycksfall eller sjukdom. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön på företaget. I arbetsmiljölagen står det:

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att den anställde inte utsätts för olycksfall eller ohälsa.

Det står också i Arbetsmiljölagen att:

Arbetsgivaren ska ta hänsyn till en persons fysiska och psykiska förmåga att arbeta.

Den anställde ska följa de regler som finns på arbetsplatsen och använda den skyddsutrustning som arbetet kräver. Det är lag på utbildning för vissa arbetsmoment samt tjänstbarhetsintyg. Som medlem i Svenska Målarförbundet kan du få upplysning om vad som gäller på våra arbetsplatser och vilka krav man kan ställa. Målarförbundet anordnar också kurser för att utbilda skyddsombud.

Om någon arbetsplats skulle sakna skyddsombud eller om du vill ha svar på något gällande arbetsmiljö, kontakta arbetsmiljöansvarig på Målarförbundet:

Håkan Sjödin
Mobil: 070-315 48 73
E-post: hakan.sjodin@malarna.nu

Uppdaterad: