Avdelning 5 Norr och Västerbotten

Sammankallande i valberedningen

Leif är ansvarig för att avdelningens nomineringar och sammanställning till uppdrag i avdelningen och förbund kommer till årsmötet från medlemmar i avdelningen.

Uppdaterad: