Avdelning 4

Välkommen till avdelning 4!
Våra sektioner består av Hallands län, Skaraborg, Sjuhärad och Jönköpings län

Svenska Målareförbundet, Avdelning 4 organiserar anställda inom måleribranschen såsom byggnadsmålare, bil- och industrilackerare, järnmålare och servicearberare, vilka geografiskt finns inom områdena: Hallands-, Jönköpings- samt delar av Västra Götalands län (f d Skaraborgs- samt Södra Älvsborgs län).

Hör gärna av dig till oss med eventuella synpunkter, frågor eller problem så ska vi försöka lösa dem.

Kommande årsmöten 2022 i sektionerna

Årsmöte sektion 1, Halland
Datum:          9 mars
Tid:                17.00
Plats:             Rörelsens Hus, Andersbergsringen 104 i Halmstad 

Årsmöte sektion 2, Skaraborg
Datum:          8 mars
Tid:               17.00
Plats:            Byggnads kontor, Torggatan 18 i Skövde

Årsmöte sektion 3, Sjuhärad
Datum:          2 mars
Tid:               17.00
Plats:            Arbetarrörelsens Hus, Norrby Tvärgata 3 i Borås

Årsmöte sektion 4, Jönköpings län
Datum:          3 mars
Tid:               17.30
Plats:            Byggnads kontor, Fabriksgatan 9 i Jönköping

Anmälan görs till avdelningen
Tfn:               010-458 64 04
E-post:          avd4@malarna.nu

VÄLKOMMNA!

Värva en vän - få bonus på 1 000 kr

Vid Målareförbundets årliga förbundsmöte 2016 antogs ett mål om att förbundet 2020 ska vara 15 000 medlemmar. Ett högt ställt mål, vilket innebär att förbundet ska öka medlemsantalet med cirka 1 000 medlemmar.

Styrelsen har som ett led i att uppfylla målet, beslutat om en så kallad värvarbonus. Detta kommer att ske på följande sätt: Den medlem som värvar en ny medlem får en bonus på 1 000 kronor per värvad arbetskamrat.

Den värvade medlemmen kommer också att få en nedsatt medlemsavgift de första tre månaderna. Avgiften blir då 190 kronor per månad.

Läs om hur du får ut din bonus i det bifogade dokumentet. 

Vi hoppas att just du vill hjälpa till! Ju fler vi blir, desto starkare blir Svenska Målareförbundet!

Uppdaterad:
Kategorier: