MIRA - Kvinnligt Nätverk

MIRA – det kvinnliga nätverket inom Svenska Målareförbundet. Mira står för Målinriktade, Inspirerande, Respekterade och Accepterade vilket också är våra ledord.

MIRA är Svenska Målareförbundets kvinnliga nätverk där vi arbetar för jämställdhet och mot diskriminering. Syftet är att stötta och stärka de kvinnliga medlemmarna och målet är att de stannar kvar inom våra yrkesområden. Vi ser att ett nätverk lyfter kvinnors situation inom måleri- och lackeringsyrket på ett naturligt sätt och hoppas på så sätt att få se en förlängning av kvinnors verksamma år inom branschen.

Här tar vi upp de frågor som är viktiga för kvinnor i branschen. Vi arbetar för jämställdhet och mot diskriminering, men vi vill också vara en mötesplats för kvinnor där vi kan diskutera de svårigheter vi stöter på.

Kontakta MIRA

Vill du veta mer om MIRA, engagera dig i nätverket eller ha hjälp? Kontakta avdelning 2 kontaktperson Elin Swartz.

  • Elin Swartz

    KONTAKTPERSON MIRA AVD 2

    Elin Swartz

    Mobiltelefon: 073 815 20 50

Uppdaterad: