Fackliga Förtroendemän

De regionala fackliga förtroendemännen deltar i delar av avdelningens förhandlingsarbete.

Avdelningen har följande regionala fackliga förtroendemän utsedda:

Elin Swartz
Regionalt Skyddsombud
073-815 20 50

Robin Johansson
Växjö
072-233 09 84

Roger Esbjörnsson
Eslöv
073-181 45 80

Samuel Jarenil
Lackavtalet
073-362 13 90

Ulf Sundin
Kalmar
070-512 30 24

Jan Stålnacke

Björn Månsson

 

Granskad: