Regionala Skyddsombud

De regionala skyddsombuden agerar på företag som saknar skyddsombud och är verksamma inom hela avdelningens verksamhetsområde.

Avdelning 2 Södra har följande regionala skyddsombud utsedda:

Kaj Persson

Thomas Westman

Tony Hansson

Robin Johansson            Kronoberg/Blekinge

Ulf Sundin                        Kalmar/Blekinge/Kronoberg

Samuel Jarenil                 Lack

Jan Stålnacke                  Skåne

Elin Swartz                       Skåne

Roger Esbjörnsson         Skåne

Granskad: