Damm, Dust, El polvo, Pył, Пыль

Damm på arbetsplatsen? Här finns informationen för dig.
Dust in the workplace? Here is the information for you.
Pył w miejscu pracy? Oto informacje dla Ciebie.
Пыль на рабочем месте? Вот информация для Вас.
El polvo en el lugar de trabajo? Aquí está la información para usted.

Förbunden inom 6F har gjort en informationsbroschyr om riskerna med damm för dem som arbetar vid byggarbetsplatser.

Ladda ned, läs och sprid informationen vidare!

Dammbroschyren finns nu på flera språk

Informationen finns även på svenska, engelska, polska, ryska och spanska.

Uppdaterad: